Blagoja Spirkovski

  • Благоја Спиркоски

    Филмови: 2
    Благоја Спиркоски - Џумерко (Blagoja Spirkovski) 6 февруари 1946 - 11 јуни 2015 (69), Прилеп, С. Македонија. Беше познат македонски театарски и филмски актер.

Пронајдени 2 филмови