Маркетинг

ТОП БАНЕР 
Предна страна формат jpg, png gif, 300x200 пиксели
 Цена за 1 месец = 3.000 денари + ДДВ
Сите страни формат jpg, png gif, 300x200 пиксели
 Цена за 1 месец = 6.000 денари + ДДВ
БАНЕР 2 
Предна страна формат jpg, png gif, 300x200 пиксели
 Цена за 1 месец = 2.000 денари + ДДВ
Сите страни формат jpg, png gif, 300x200 пиксели
 Цена за 1 месец = 4.000 денари + ДДВ
Банер 3
Предна страна формат jpg, png gif, 300x150 пиксели
 Цена за  1 месец =  2.000 денари + ДДВ
Сите страни формат jpg, png gif, 300x200 пиксели
 Цена за 1 месец = 4.000 денари + ДДВ
Банер 4
Предна страна формат jpg, png gif, 300x150 пиксели
 Цена за  1 месец =  2.000 денари + ДДВ
Сите страни формат jpg, png gif, 300x200 пиксели
 Цена за 1 месец = 4.000 денари + ДДВ
Нашата страна брои повеќе од 15.000 линкови.
 
Филмотека повеќе од 5.500 линкови.
Актери повеќе од 3.800 линкови.
Режисери повеќе од 2.500 линкови.
Ведеа + Галерии + Клучни зборови +++
 
Рекламата се објавува само на предна страна или на сите страни освен во КОНТАКТ, БИЛТЕН и МАРКЕТИНГ.
Дадените цени се без пресметан ДДВ.
 
За повеќе информации
Е-пошта: info@midb.mk
Моб.: 070 363 282
Контак лице: Марио